Äger och förvaltar ett bredbandsnät på Unnaryds landsbygd!

Öppet nät

Unnaryd fiber, Ekonomisk förening har avtal med Net at Once Sweden AB i Växjö om driften av fibernätet. Detta innebär att anslutna hushåll får tillgång till såväl deras egna tjänster, via föreningen eller den öppna plattform som finns tillgänglig.
Unnaryd fiber har också ett kollektivt avtal med Net at Once (ny period upphandlad 2020-06-16 - 2025-06-15), som innebär att ansluten medlem får bredband 1000 / 1000 Mbit/s + telefoni för 345 kr / månad (inkl. nätavgift på f.n 125 kr/månad)

 

Delårsabonnemang

Genom bl.a Net at Once har du möjlighet att teckna ett delårsabonnemang. Här har du möjlighet att välja uppkoppling 1,7 eller 30 dagar åt gången. För mer info om detta hänvisar vi till Net at Once kundtjänst, 0771 40 44 00

 

För närvarande finns följande tjänster tillgängliga i vårt nät:

Operatör

Tjänst

(kollektivt specialavtal)

 Bredband + telefoni

 

Bredband + telefoni

 

Bredband + telefoni

 

 

Bredband + telefoni + TV

 

Bredband + telefoni

 

Bredband + telefoni

 

 

Bredband + telefoni + TV

 

 

 

Bredband + telefoni + TV


Bredband + telefoni

Bredband + telefoni

Bredband + telefoni + TV

TV

För dig som bor i Unnaryds tätort, hänvisar vi till IP-Only som driver nätet där: hylte.ip-only.se
 

Sök på sidan

Driftinfo

Just nu fungerar allt som det ska, inga kända problem i nätet!