Äger och förvaltar ett bredbandsnät på Unnaryds landsbygd!

Anslut din fastighet

Kul att du vill ha fiber! Här finns en beskrivning om hur du går tillväga för att ansluta din fastighet till fibernätet.

 

 
Det första du måste göra är att kontakta Unnaryd fiber via e-post. I ditt meddelande behöver vi följande uppgifter:
  1. Fullständigt namn

  2. Adress

  3. Telefonnummer

  4. Fastighetsbeteckning (på fastigheten du vill ansluta)

I och med att du skickar in dina uppgifter så ansöker du samtidigt om medlemskap i Unnaryd fiber, Ekonomisk förening.
Kostnaden för att vi ska börja utreda vad det kostar att ansluta fastigheten är för närvarande 5000 SEK (2500 SEK betalas tillbaka i det fall du väljer att inte gå vidare med din beställning).
Det absolut lägsta priset för en nyanslutning är 28 000 SEK och i grova drag så kan man säga att upp till 200 meter från befintlig kanalisation så är det grundavgiften som gäller, de första 5000 kronorna ingår självklart i detta belopp. Tänk på att även om avståndet är under 200 meter så kan andra faktorer göra så att beloppet blir högre.
Unnaryd fiber återkommer sedan med en ungefärlig kalkyl vad det beräknas kunna kosta.
Väljer du att gå vidare med din beställning så behöver du skriva under ett anslutningsavtal med föreningen.
Vidare kan du och/eller dina grannar att behöva underteckna markavtal som ger föreningen rätt att förlägga fiberledning på berörd fastighet.
Även avtal med vägförening kan i vissa fall förekomma. (Detta visar sig när vi gör utredningen och kalkylen.)
När du fått anslutningen färdigställd så behöver du välja tjänster. Det innebär att du kan välja antingen att vara med på Unnaryd fibers kollektiva avtal med Net at Once eller Öppen plattform som innebär att du fritt väljer mellan de leverantörer som finns i nätet. (se mer under fliken "öppen plattform")
Hastigheten i nätet är på upp till 1000 Mbit/s, beroende på vilket abonnemang du väljer samt vilken utrustning du har.

 

För mer information och ansökan, klicka på "kontakta oss" under Unnaryd fiber i menyn till vänster!

Sök på sidan

Driftinfo

Just nu fungerar allt som det ska, inga kända problem i nätet!