Äger och förvaltar ett bredbandsnät på Unnaryds landsbygd!

Unnaryd fiber

Unnaryd fiber, Ekonomisk förening startade sin verksamhet 2012 med avsikten att bygga ett förstklassigt kommunikationsnät på landsbygden utanför Unnaryds tätort.
Orsaken var främst att det på vissa platser i princip inte fanns någon möjlighet att koppla upp sig på internet, och om det fanns så var det oftast väldigt osäkra och långsamma anslutningar.
Men på senare år var det även rykten om att man planerar att fasa ut det gamla kopparnätet och att följden av det var att många hushåll skulle förlora sin fasta telefon som drev arbetet framåt.
Funderingarna på att bygga fiber startade egentligen långt tidigare, redan 2007 efter att besvikelsen med ADSL nätet och den nära obefintliga hastigheten ute på landsbygden i kommunen.
Idag har föreningen byggt ett nät som täcker ca 1/5 del av Hylte kommuns yta och med en totallängd på drygt 16 mil ledning varav sjökabel är ca 2 mil så är föreningen en av de största.
Föreningen har i nuläget 290 medlemmar, de allra flesta i Hylte kommun, men vi är även verksamma en liten bit in i den västligaste delen av Ljungby kommun.
Vi har avtal med Net at Once Sweden AB i Växjö om driften av vårt nät som garanterar ett öppet nät för dig som medlem.
Unnaryd fiber har inga externa ägare, utan ägs till lika delar av medlemmarna som bor och verkar i Unnarydsbygden. Detta gör att vi alltid kan vara med och påverka. Vi tror nämligen att ett lokalt ägande är bättre för framtiden.

 

Övrig information hittar du här nedanför:

Unnaryd fiber, Ekonomisk förening

Orgnr: 769624-9106

Bankgiro: 867-8088

IBAN; SE02 8000 0834 6900 3071 9231

SWIFT; SWEDSESS

Bank: Södra Hestra Sparbank

Styrelsens säte: Unnaryd, Hylte kommun

Sök på sidan

Driftinfo

Just nu fungerar allt som det ska, inga kända problem i nätet!